Качество от коректен партньор

Profilink 4K и 5K

Profilink 4K

ProfiLink Classic- Четирикамерна система за PVC прозорци и врати.

ProfiLink Classic ви дава комбинация от високо качество и ниски цени, с нея ще направите най-подходящия избор за дограма за всяко помещение.

С четирикамерната система ще постигнете висока топлоизолация и звукоизолация. Това е система, която осигурява висока енегрийна ефективност. Добавете към тези предимства и елегантния дизайн, с привлекателна гладка повърхност. Освен това ще подчертаем и лесното поддържате на дограмата ProfiLink . Срокът на използване на дограмата ProfiliLink Classic е на практика неограничен. Достатъчно е да се придържате към изискванията за експлоатация и да поддържате и почиствате дограмата според тях.

Ето основните характеристики на системата:
• Ширина на касата 60 мм.
• Много високо качество на PVC -суровината, използвана за производство на профилите: затова те са устойчиви дори на много агресивни атмосферни условия.

• Много високо ниво на топлоизолация: Uf = 1,4 W/m²K.
• Висока степен на шумоизолация, с което си гарантирате спокойна атмосфера и тишина.
• Идеално гладка повърхност.
• Много висока стабилност на системата, благодарение на използването на универсални усилители, дебелината на стените на които е 1,2 мм.

• Можете да избирате между две ширини за стъклопакета: 24 мм и 30 мм.

Според категоризацията на системните профили, използвани за PVC дограма, ProfiLink Classic се нарежда в клас А.


ProfiLink Premium, 5 камерна система за PVC прозорци и дограми.

Голямата конструктивна ширина на профила – 70 мм, води до много голямо усъвършенстване на качествените му показатели. Усилителите и аксесоарите при тази система, се използват за всички ProfiLink системи, което е улеснение за всички производители на дограма, които работят с профили от тази марка.

Ето какви са основните характеристики на системата:

• Идеална гладкост на повърхността
• PVC профили от най-висококачествена суровина, устойчивост и на най-неблагоприятните условия в околната среда.
• Висока стабилност на конструкцията, постигната с универсални усилители, имащи 1,2 мм дебелина на стената.
• Ширина на касата - 70 мм, и ширина на шесткамерното водобранно крило - 80 мм.
• Много високи топлоизолационни характеристики: Uf = 1,3 W/m²K.
• Отлична шумоизолация, гарантираща спокойствие в дома ви:
• Възможност за допълнително повишаване както на коефициента на шумоизолация, така и на коефициента ка топлоизолация, с избор на дебелина на стъклопакета. Можете да избирате между: 24 мм, 30 мм и 36 мм.