Качество от коректен партньор

Автоматични защитни решетки

Автоматични защитни решетки осигуряват надеждна защита на търговски обекти.

Решетките от този тип са доказали своята ефективност и качество на европейския пазар. Разработени са на базата на множество тестове, съобразени с изискванията на клиентите с цел достигане на максимално удобство и функционалност. Плавното спускане и вдигане се осъществява посредством електромотор, а управлението – чрез секретен бутон или дистанционно управление, водещи до лесна експлоатация. Монтажът се изпълнява от вътрешната страна на витрината с цел по-висока степен на сигурност и добра видимост при заключено състояние на обекта. Решетките са изцяло автоматизирани и напълно безшумни!


За дълготрайна корозионна устойчивост детайлите са галванично обработени.


– Решетките са изработени от хоризонтални пръти с дебелина 4мм, сплетени с U образен елемент с дебелина 1.5 мм и размери 95х65х8мм.
– Водачите са изработени от квадратен профил с размери 40х20мм с канал 5мм. Така изработени водачите не заемат много място и придават по-добър естетичен вид.