Качество от коректен партньор

Рoло щори модел "КЛАСИК"

Рoло щори модел "КЛАСИК" са класическия модел на роло щорите - вал за навиване на плата, монтиран чрез елегантни планки с PVC покритие към дограмата.

Движението на плата се контролира чрез верижка - при достигане на желаното положение, просто спирате - не е необходимо нищо да застопорявате.