Качество от коректен партньор

ВЕТРОУПОРНО ПАНО

Конструкцията е сгъваема, изработена от стоманени профили и електростатично прахово боядисани.

Покривалото е PVC прозрачно фолио, с дебелина 0.5 до 1.00 мм, подсилено по контур с усилващи ленти от PVC бризент.

Паното може  да бъде стационарно и подвижно.

Паната се използват като ветрови прегради чрез ограждане на тераси на жилищни сгради, хотели, вили, открити и полуоткрити площадки на търговски обекти и др.